Bức ảnh ném giầy…

Advertisements

2 thoughts on “Bức ảnh ném giầy…

  1. em này tay em í móc cái gì dưới nước trông be bé mà một lúc sau đã to đùng.. bằng cái giày bay vù vù . ha ha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s