Chuyện cuối tuần – Chuyện nhà ốc sên

Một ngày nọ, Ốc sên con hỏi mẹ:

– "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"

Ốc sên mẹ trả lời:

– "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh".

– "Chị sâu róm không có xương, cũng chẳng bò nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

– "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

– "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

– "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

Ốc sên con bật khóc, nói:

– "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".

– "Vì vậy mà chúng ta có cái bình!" – Ốc sên mẹ an ủi con. – "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".

3 thoughts on “Chuyện cuối tuần – Chuyện nhà ốc sên

  1. Rất hay, ý nghĩa, nhân văn, tính giáo dục tràn trề – một bài học quý giá mà mỗi người cần phải lưu tâm! :cheers:

  2. Chuyện này rất hợp với tinh thần tự lực tự cường của người dân đất Cảng, rất hay :yes:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s