Chuyện cuối tuần – Theo khôn hay theo dại

Đức Khổng Tử một hôm dẫn các học trò đi ra ngoài đường, trông thấy kẻ đánh lưới chim sẻ chỉ đánh được thuần sẻ non vàng mép. Ngài bèn hỏi rằng:

– "Không đánh được sẻ già là tại làm sao?"

Kẻ đánh lưới nói:

– "Sẻ già biết sợ, cho nên khó được, sẻ non ham ăn, cho nên dễ bắt. Nếu sẻ non mà theo sẻ già, thì bắt sẻ non cũng khó, nhưng nếu sẻ già mà theo sẻ non, thì bắt sẻ già cũng dễ".

Đức Khổng Tử nghe đoạn quay lại bảo học trò rằng:

– "Biết sợ để tránh tai hại, tham ăn mà quên nguy vong, đó đều là tính tự nhiên vậy. Song phúc hay họa lại do ở cái theo khôn hay theo dại. Cho nên người quân tử, trước khi theo ai, phải cẩn thận. Theo ai mà biết phòng xa như người lão luyện, thì được toàn thân, theo ai mà hay nông nổi như trẻ dại thì bại hoại".

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện cuối tuần – Theo khôn hay theo dại

  1. Hay quá ! Cảm ơn bài viết của Anh Wu668 rất hay!Chúc Anh Wu668 ngày cuối tuần an vui Anh nhé!:coffee: :coffee: LB@:heart:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s