Kiểm tra hàng – Kho thép Cty XNK Hải Hà
Advertisements

2 thoughts on “Kiểm tra hàng – Kho thép Cty XNK Hải Hà

  1. Ac ac khứa của em mang cả lố này đến ngân hàng thế chấp bác ạ, phải chụp về làm = chứng :spock:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s