Hương xuânTrăng trắng nụ hoa bưởi
Tim tím nụ hoa chanh
Táo xoan ửng hồng má
Ôi! Lòng em nhớ anh.

Nhớ ngày chanh mới chiết
Bưởi tơ xanh ngang đầu
Chia tay trồng chung táo
Bây giờ anh ở đâu?!

Mưa có thấm ướt tóc
Gió có lạnh cóng tay
Tay súng có rắn chắc
Lòng có bền tương lai?!

Ngày mai thơm hương bưởi
Ngày mai thơm hương chanh
Ngày mai đậm vị táo
Đậm lòng em, lòng anh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s