Chuyện cuối tuần – Phép dùng luật pháp

Quí Cao làm quan sĩ sư nước Vệ có làm án chặt chân một người.

Sau nước Vệ đại loạn, Quí Cao chạy trốn, ra đến cửa thành, gặp người giữ cửa thành, lại chính là người mình chặt chân ngày trước.

Người ấy bảo:

"Kìa có chỗ tường đổ".

Quí Cao nói:

"Người quân tử không trèo tường".

Lại bảo: "Kìa có lỗ hổng".

"Người quân tử không chui lỗ hổng".

Lại bảo: "Ở đây có cái nhà".

Quí Cao mới chạy vào nhà ẩn nấp. Bởi vậy mà quân đuổi theo không thể bắt được.

Lúc Quí Cao sắp đi, hỏi người giữ thành rằng:

"Nay ta gặp nạn, chính là cái dịp để ngươi báo thù mà ngươi ba lần chỉ lối cho ta trốn, thương ta như thế là nghĩa làm sao?"

Người giữ thành nói:

"Tội tôi đáng chặt chân, tránh sao cho khỏi. Lúc ông luận tội, xoay xở pháp luật, ý muốn nới tay, tôi cũng biết. Lúc án đã định, đem ra hành hình nét mặt ông buồn rầu, tôi lại biết lắm. Ông làm như thế, há có vị riêng gì tôi, đó là tâm địa bực quân tử tự nhiên như vậy… Thế cho nên tôi muốn cứu ông".

Đức Khổng Tử nghe chuyện nầy, nói rằng:

"Cũng là một cách dùng pháp luật, mà có lòng quân tử, thì gây nên ơn, dùng mà ra dáng tàn bạo thì gây nên oán. Như Quí Cao thật là người làm quan biết dùng pháp luật vậy".

Advertisements

10 thoughts on “Chuyện cuối tuần – Phép dùng luật pháp

  1. dạ dạ, báo cáo bác, tình hình là rất tình hình, hôm qua bà con đào ngũ quá nửa, chỉ có 2 bác Long hói – Thuốc tây, em Giang và em ngồi chiến đấu :knight: Vắng bác Ngọc bùn hẳn :devil:

  2. oan uổng quá, hum qua cứ chiến đấu kiểu one by one đấy chứ, có ai được hơn 1,1 con đâu :wine:

  3. hơ hơ bức xúc vì bà con đào ngũ hơi nhiều nên đội hình còn lại trút giận vào 4 pác cua trên bàn, kết quả là :chef: :chef: :chef: chẹp chẹp…

  4. hic..hic.. người ta xa xôi nghìn trùng, không đi được nên dặn dò trước rồi. Thế mà nhẫn tâm chén sạch sành sanh….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s