Chúa Thượng và trận thủy chiến tại Eo Thuận An


Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Sãi) có 11 người con trai, Nguyễn Phúc Lan là con thứ 2 được truyền ngôi chúa.

Năm Ất Hợi (1635), chúa Sãi mất, Nguyễn Phúc Lan lên ngôi, gọi là chúa Thượng. Nghe tin chúa Thượng nối nghiệp, hoàng tử thứ 3 là Nguyễn Phúc Anh đang trấn giữ Quảng Nam âm mưu phản nghịch, liên kết với chúa Trịnh đem quân vào đánh miền Nam, Phúc Anh sai đắp lũy Câu Đê làm kế cố thủ lâu dài, Phúc Lan đánh bắt được, mới đầu không nỡ giết người ruột thịt nhưng các tướng lĩnh và ông chú là Trường quận công Nguyễn Phúc Khê đều xin giết để trừ hậu họa. Cuối cùng, dù đau xót nhưng chúa phải nghe theo.

Năm Kỷ Mão (1639), vợ góa của Phúc Kỳ là Tống Thị dâng lên chúa 1 chuỗi vòng ngọc liên châu rất đẹp, chúa cầm lên xem, thấy có mùi ngọc hương thơm ngát, xúc động đem lòng yêu dấu. Tống Thị lại vào sụp lạy dưới thềm, thưa trình về tình cảnh góa bụa thảm thiết, nhan sắc lại cực kỳ diễm lệ. Chúa Thượng nổi tình riêng, sau đó mời nàng vào nội thất chung chăn gối.

Từ đó, chúa Thượng hết mực sủng ái Tống Thị, nàng trình bẩm việc gì chúa cũng chiều theo. Tống Thị lại lựa lời nói khéo léo để làm chúa vui lòng, nghĩ cách chiếm đoạt của cải trong dân chúng để làm giàu riêng. Các quan đại thần căm ghét phẫn nộ vô cùng, tìm cách can gián chúa Thượng nhưng chúa không nghe theo. Mới hay rằng, nhan sắc và gái đẹp có mãnh lực vô biên, làm lung lạc cả bậc quân vương một nước.

Làm chúa được 9 năm, vị chúa đa tình này lập được chiến công vang dội. Lần đầu tiên trong lịch sử thủy chiến, thủy quân Việt Nam đã đánh thắng thủy quân châu Âu.

Đó là năm 1644, theo yêu cầu của chúa Trịnh, người Hà Lan đã cho 3 chiếc tàu chiến đồng kiểu tròn, trang bị nhiều trọng pháo tiến vào cửa Eo Thuận An, mưu đồ xâm lược nước ta.

Chúa Thượng được tin, họp bàn quần thần bàn kế đánh giặc, xem có nên đưa chiến thuyền của mình ra đánh với tầu của Hà Lan hay không. Các quần thần nghị sự, không dám hứa là chắc thắng. Chúa mới hỏi một người Hà Lan đang giúp việc cho chúa, người ấy tự phụ trả lời rằng: “Tàu chiến của Hà Lan chỉ sợ mãnh lực và quân đội của trời thôi”. Nghe vậy, chúa cảm thấy bị xúc phạm. ông thân hành tới Eo Thuận An, ra lệnh cho thủy quân chèo thuyền ra đánh thẳng vào 3 chiếc tàu chiến của Hà Lan.

Hàng trăm chiến thuyền nhỏ bé của Việt Nam xông thẳng vào 3 tàu chiến Hà Lan, mặc cho đại bác trên tàu bắn ra như mưa. Bốn mặt tàu Hà Lan đều bị tấn công. Nhờ thuyền nhỏ, cơ động, nên mặc dù một số bị trúng đạn, các thuyền Việt Nam vẫn bao vây tấn công quyết liệt. Chúng vô cùng kinh hoàng, không thể ngờ được rằng thủy quân của chúa Nguyễn lại gan dạ đến thế. Chiếc nhỏ nhất vội luồn lách chạy thoát thân, chiếc thứ hai bối rối đâm vào vách đá, cả thủy thủ đoàn và con tàu chìm nghỉm giữa dòng nước sâu. Chiếc thứ ba, là chiếc lớn nhất, chống cự tới sau cùng, các thủy thủ của chúa Nguyễn bám sát tàu, bẻ bánh lái. Một số nhảy lên tàu, chặt gẫy cột buồm. Bị dồn vào thế tuyệt vọng, thuyền trưởng Hà Lan cho nổ kho thuốc súng trên tàu, thế là tất cả thủy thủ bị hỏa thiêu chết la liệt trên biển. Có 7 tên nhảy xuống biển, cố bơi thoát thân nhưng đều bị thủy quân của chúa Nguyễn bắt được.

Thắng trận trở về, chúa dẫn 7 tên tù binh đến trước mặt người Hà Lan nói:

– Cần chi mãnh lực và quân đội của trời mới thắng được tàu Hà Lan. Chiến thuyền của ta cũng khá đấy chứ.

Năm 1648, Trịnh Tráng cho các đạo quân thủy bộ đánh miền Nam. Bộ binh đóng ở đất Nam Bố chính; còn thủy binh thì đánh vào cửa Nhật Lệ. Nguyễn Phúc Lan phải tự cầm quân ra nghênh chiến. Sau đó, vì thấy người không được khỏe, mới trao binh quyền cho con trai là Nguyễn Phúc Tần và tướng Nguyễn Hữu Dật chỉ huy, còn mình thì rút về đến Tam Giang thì mất, khi ấy chúa 48 tuổi, ở ngôi được 13 năm. Sau, triều Nguyễn truy tôn là Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng đế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s