A night at Hoa Yên temple

Ngủ trọ chùa Hoa Yên
<Nguyễn Trung Ngạn>
[/B]

Tình cờ ghé trọ giữa khuya

Chùa quê thanh vắng sư chia nửa giường

Sáng ra múc nước suối tuôn

Đêm về ngủ với ngàn phương mây lồng

Ngoài song rụng một trái thông

Xa xa tiếng vượn bên sông gọi bầy

Mõ chùa khua vỡ giấc say

Hoa từ đâu bỗng rơi đầy như mưa.

By chance I overnight at the temple

The old monk gives me half his bed

In the morning I scoop water from a rocky stream

At night sleep like a cloud on paper scrolls.

Pine cones tumble past the sill.

Gibbons call from across the river

The wooden fish chakes me from my dream.

A rain of flowers falls.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s