Rét đầu mùa


Cái rét đầu mùa anh rét xa em

Đêm dài lạnh, chăn chia làm hai nửa

Một đắp cho em ở vùng sóng bể

Một đắp cho mình ở phía không em

Advertisements

4 thoughts on “Rét đầu mùa

  1. he he tadzan girl mà bác. Với lại rét đầu mùa chỉ cần mặc… thế thôi, bao giờ đại hàn mới lo 😆

  2. rét đầu mùa mà nude thế kia thì làm gì mà chả lạnh hả bác Lã?Chưa cần chờ đến Đại hàn sợ đã bị viêm phổi nặng rồi í chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s