”Liều lĩnh” trên Home.vnmedia.vn


Đúng ngày khai hội Yên Tử xuân 2010, tình cờ đọc được thông tin tại địa chỉ http://home.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsID=187167&CatID=415, thấy có mấy điểm ngạc nhiên, không hiểu tại sao vnmedia lại đăng thông tin "liều" đến thế?!

1. "….. mùa xuân năm 1236, Vua Trần Nhân Tông lên Yên Tử cầu làm phật rồi sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm….." ===> Về việc này, các tài liệu sử học đã ghi chép rõ: Vua Trần Nhân Tông sinh ngày 7 tháng 12 năm 1258, tức ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ và mất ngày 16 tháng 11 năm 1308 tức vào ngày 03 tháng 11 năm Mậu Thân. ==> Như vậy, năm 1236 vua Trần Nhân Tông còn chưa ra đời, thì làm sao mà lên Yên Tử cầu làm phật được?!

Sự thật thì người bỏ kinh thành lên Yên Tử vào năm 1236 chính là vua Trần Thái Tông – ông nội của vua Trần Nhân Tông! Vì Trần Thái Tông và vợ là Chiêu Thánh hoàng hậu lấy nhau đã lâu mà chưa có con, nên Thái sư Trần Thủ Độ (chú ruột vua Trần Thái Tông) và vợ là Thiên Cực công chúa đã ép Trần Thái Tông phải lấy người chị dâu (là vợ của Trần Liễu – lúc đó đang mang thai đứa con trai của Trần Liễu) làm vợ… Vì chuyện này, Trần Liễu tụ tập quân đội ở bờ sông Cái định làm phản, suýt bị Trần Thủ Độ giết chết, may nhờ có Thái Tông che chở nên mới được tha…

… Thái Tông cùng 2 người tuỳ tùng cải trang thành thường dân, đang đêm bỏ kinh thành, trốn lên Yên Tử, gặp quốc sư Trúc Lâm, ý muốn cầu làm Phật. Quốc sư Trúc Lâm nói với vua Thái Tông rằng: "Sơn bản vô Phật, duy tồn hồ tâm. Tâm tịch nhi tri, thị danh chân Phật. Kim bệ hạ nhược ngộ thử tâm, tắc lập địa thành Phật, vô khổ ngoại cầu…"

… Trần Thủ Độ dẫn quân tìm đến tận Yên Tử, thấy Thái Tông muốn xuất gia, mới nói rằng: "Nước không thể một ngày không có vua, nay vua ở đâu thì đặt triều đình ở đó", rồi hạ lệnh cho quân lính phá núi xây cung điện ngay tại Yên Tử. Thấy thế quốc sư Trúc Lâm mới khuyên vua rằng: "Phàm vi quân giả, dĩ thiên hạ chi dục vi dục, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm…" Nghe thế, Trần Thái Tông mới theo Trần Thủ Độ trở về kinh thành…

2. "….. Năm Kỷ Hợi (1299), Giác Hoàng Đệ nhất Trần Nhân Tông hiển Phật, các tăng ni đã dựng tháp sáu tầng bằng đá xanh theo kiến trúc thời Trần….." ===> Sự thực thì Trần Nhân Tông mất vào giờ Tý ngày 03 tháng 11 năm Mậu Thân (tức ngày 16 tháng 11 năm 1308), lúc đó có đệ tử là Bảo Sái theo hầu bên cạnh, chứ không phải ông mất vào năm 1299 như bài báo trên vnmedia đăng tin… Năm 1299 chỉ là thời điểm vua Trần Nhân Tông chính thức xuất gia tu hành tại Yên Tử, lấy đạo hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Về sau, đổi thành Trúc Lâm Đại Đầu Đà, làm tổ thứ 6 tu hành tại Sơn môn Yên Tử. Chính vua Trần Nhân Tông đã đổi tên Sơn môn Yên Tử thành Trúc Lâm Thiền phái, tự mình làm Đệ nhất tổ Trúc Lâm với mục đích quy tụ ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc hướng vè một thế giới tâm linh thuần thiện, thuần mỹ, từ đó hoá thành tinh thần đoàn kết của cả dân tộc Đại Việt. Hạt nhân cơ bản của dòng thiền này là chữ Tâm với nghĩa "tâm cứu độ chúng sinh, tâm giải phóng dân tộc, tâm hoà nhập cộng đồng"…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s