Hà Nội xưa đâu rồi

Bắt đền ai đây hỡi Hà thành
Nhịp sống bây giờ sao quá nhanh
Lá vàng cũng vội rơi xuống đất
Bởi dòng xe như chẳng có phanh

Đầu phố nhỏ trước con ngõ nhỏ
Biến đâu rồi quán nước chè xanh
Và không thấy bóng người dạo bộ
Cùng cây sấu em đã hẹn anh

Gió cuốn bụi đường lá cuốn bay
Ô tô xe máy ngút trời mây
Đường xưa còn đó giờ sao vắng
Sáng chiều thư thả dạo đó đây

Giờ yêu nhau nhờ mail và chat
Đâu như xưa dạo mát hồ Tây
Hết cả ngày trên sàn chứng khóan
Thời gian đâu hóng gió heo may

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s