Lời tâm đắc


"Khi tôi đã quyết định kiện Thủ tướng tức là tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý
để đưa vụ kiện đi tới cuối cùng.
Còn tất nhiên vụ kiện nào cũng có đầy chông gai,
nhất là vụ kiện thủ tướng."

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s