Sông Lô chiều cuối nămSông Lô chiều cuối năm!

Bất chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lại:

Ai về qua bến Bình Ca?

Bâng khuâng, chợt nhớ

Bao kỷ niệm năm tháng gần bên nhau say trong hương rừng.

Ai về tắm nước dòng Lô?

Sông Lô chiều cuối năm!

Bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng.

Câu thơ nói về một người con gái

Bao năm tháng chờ đợi người lính ấy, sao mãi không về.

Sông Lô chiều cuối năm!

Ai tìm về bên ai, ta tìm về bên em.

Qua bến Bình Ca đứng lặng:

Cây đào ngày tết sắp ra hoa,

Sao người con gái ấy nơi đâu

Để lại bến sông xưa bâng khuâng một con đò?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s