3 thoughts on “Đêm đông…

  1. Xuân đã đến ngoài thềmĐông dường còn lưu luyến?Chúc cháu cùng gia quyếnPhúc – Lộc – Thọ – An khang!

  2. Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trìHọa đường thiềm ảnh mộ vân phiKhách lai bất vấn nhân gian sựCộng ỷ lan can khán thúy vi! :wine: :wine: :wine:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s