Tháng giêng em hẹn không vềTháng giêng – em hẹn không về
Để dòng sông với con đê nhỡ nhàng

Anh ra đứng mãi đầu làng
Trông trời ngóng đất – lại càng ngút xa

Mịt mù là cái sương sa
Miên man là cái la đà gió xuân

Từ đây sang đấy tưởng gần
Hóa ra thăm thẳm – chồn chân bấn lòng!

Tháng giêng là tháng lòng vòng
Câu thơ bất chợt cầu vồng bắc sang

Bao giờ em ghé thăm làng
Có mang một chút xốn xang theo cùng…?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s