Tháng GiêngTháng Giêng tôi nhớ dịu dàng
Sầu đông chưa tím, nắng vàng đang non
Tháng Giêng rét mướt vẫn còn
Còn ai đan áo mắt mòn chân mây?

Tháng Giêng mưa lẫn vào cây
Cây thơm vào tóc, tóc bay vào mùa
Hội làng kẻ đón, người đưa
Dịu dàng, tôi đợi sao chưa thấy về?

Lộc cài thăm thắm duyên quê
Tháng Giêng cái tuổi cặp kề dung dăng
Gió lành đã nhú mầm trăng
Trúc xanh tìm bạn qua làn sương mơ.

Tháng Giêng ngõ vắng tôi chờ
Tóc buông lưng lửng, nón hờ trên tay
Chiều chiều thắc thỏm gió may
Lòng quê thắm ngọn trầu cay mẹ dành.

Tàu cau sao vội giật mình
Dịu dàng, tôi đợi, vô tình tháng Giêng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s