Ngắm Hà Nội thời bao cấp

Phố Hàng Gai

Bách hóa tổng hợp

Cơm bụi trên hè phố

Phố Tràng Tiền

Tàu điện

Chợ Đồng Xuân

Sửa chữa xe đạp trên phố

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s