Chiếc lá mùa thu


Chúng mình là chiếc lá
Bị mùa thu đánh rơi
Vào tháng ngày buồn bã
Hai đầu quá xa xôi…
Khi xa nhau lần đầu
Anh biết yêu là khổ
Anh thầm gọi tên em
Ở bên này nỗi nhớ.
Bây giờ trời mùa thu
Đang nhuộm từng chiếc lá
Anh biết em bên ấy
Cũng buồn như mùa thu.
Và buồn như chiếc lá
Thu vàng và lá vàng
Ru hoài người biệt ly
Vào cảnh sầu miên man.
Anh cũng là chiếc lá
Gió đưa đi lang thang
Vào cảnh sầu ly biệt
Xa xôi trời một phương.
Chúng mình là chiếc lá
Bị mùa thu đánh rơi
Vào tháng ngày buồn bã
Hai đầu quá xa xôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s