Tôi muốn mang hồ Gươm đi


Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
Mà run run cho từng bóng cây nhòa
Mà im lìm lặn hết ngàn tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa
Gió níu hòang hôn xuống tận giấc mơ
Cổ thành xưa ngẩn ngơ lá thu mưa
Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng
Mượn hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh
Tôi muốn mang hồ di trú Ðông
Nhưng làm sao mang nổi sông Hồng
Làm sao gói nổi heo may rét
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông
Sao hồ Gươm biết tôi ra đây
Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy
Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng
Mà thả trời xanh xuống từng nhánh cây
Tôi muốn mang hồ đi trú Ðông
Nhưng làm sao mang được sông Hồng
Làm sao gói nổi heo may rét
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s