Nhớ gì


Nhớ gì từ ngày ta xa mái trường
Nhớ gì từ ngày ta vui lên đường
Lối về trường xưa hoa phượng thắm
Màu xanh áo người thương…
Nắng chiều đẹp quê hương…
Hay nhạc buồn đêm sương..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s