Đình tiền tạc dạ NHẤT CHI MAI

Xuân khứ bách hoa lạc

Xuân đáo bách hoa khai

Sự trục nhãn tiền quá

Lão tùng đầu thượng lai

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Đây là một bài kệ chữ Hán có ý nghĩa rất uyên thâm về Thiền,trong đó câu cuối cùng đã gây cho người viết những thắc mắc lớn về nguyên nghĩa chữ “Nhất Chi Mai”.

Nhất Chi Mai là cụm từ chữ Hán,nếu dịch Nôm có nghĩa là “một cành mai” . Tuy nhiên,ngoài các loài Mai được nhiều người biết đến như: Hoàng Mai, Nhị độ Mai, Mai Tứ Qúy… Còn có một loài Mai có tên “NHẤT CHI MAI”.

Nhất Chi Mai có tên tiếng Anh là Peregrina, hay Lady Pilgrim, tên khoa học là Jatropha integerrima thuộc họ Euphorbiaceae (http://www.floraexotica.ca/Flower.htm). Đây là một loại cây có xuất phát từ Ấn Độ, lá xanh quanh năm, mọc thành bụi hay có thể uốn nắn thành cây, hoa màu đỏ, nhụy vàng và có 5 cánh như hoa Mai.


Cụm từ “NHẤT CHI MAI” ở đây nếu là tên 1 loài hoa Mai thì câu thơ có thể diễn Nôm là: “Đừng bảo xuân tàn hoa rụng cả, vẫn còn có một loài Nhất Chi Mai trước sân đêm qua”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s