Lập xuân
Lập xuân muộn quá xuân ơi

Tháng giêng giá rét ngợp trời gió mưa

Tôi về bến cũ ngày xưa

Ven đê làng nhỏ lưa thưa mấy nhà

Tìm về với những câu ca

Cùng người đong đợi mặn mà bến trăng

Ngõ mòn còn đó hoa giăng

Then cài cửa đóng nhà không bóng người

Sân rêu đứng lặng bồi hồi

Gió hun hút gió mưa rơi khắp vườn

Tua tua lá kiếm lay ơn

Tán xòe chùm bỏng vẫy vờn ngóng ai

Hương thơm thoang thoảng hoa nhài

Trắng trong lác đác bông mai đầu cành

Trở về hoài niệm mỏng manh

Tìm người chẳng gặp thôi đành sang sông

Đò chiều cặp bến người đông

Cố nhìn xuôi ngược vẫn không thấy người

Xuân về muộn quá xuân ơi

Tháng giêng còn lại mình tôi ngược đò.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s