40 năm – 1 chút quà (Phạm Vũ)

Continue reading

Advertisements

Mắt trời

Continue reading

Advertisements

Phân biệt lễ Vu Lan & ngày ‘mở cửa địa ngục’

Continue reading

Advertisements

Trần Thủ Độ dùng trứng độc giết mãng xà

Continue reading

Advertisements

Nghịch lý VN: Chỉ có Tây mới đi xe đạp!

Continue reading

Advertisements

Tướng mạo kỳ lạ của các ông vua Việt Nam

Continue reading

Advertisements