Chuyện cuối tuần – Làm tướng không vinh, làm lính không nhục
Đến Quảng Ngãi, Nguyễn Công Trứ lúc đó chỉ là một tay lính trơn, thản nhiên vào
trình diện quan Tổng đốc sở tại.

Vốn vì trước kia đã có lần chịu ơn Nguyễn Công Trứ nên viên quan đầu tỉnh tiếp
đãi ông lính già rất tử tế, thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế đến
mức như vậy thì tỏ ra rất áy náy, bất an, muốn cho phép Cụ cởi đồ lính ra, nhưng Nguyễn
Công Trứ nói:

– Xin ngài cứ để vậy. Lúc làm Đại tướng tôi không lấy làm vinh, thì nay làm tên lính
tôi cũng không lấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, cũng có nghĩa vụ đối với địa vị ấy,
làm lính mà không mang đồ lính thì sao gọi là lính được.

Lúc ấy Nguyễn Công Trứ vừa 65 tuổi. Cái tư cách của con người khi làm Ðại tướng
chẳng cậy làm vinh, khi làm lính không lấy làm nhục, càng khiến viên quan đầu tỉnh kính
phục. Ông tâu vua, xin xét lại vụ án buôn lậu ở An Giang. Quan Án sát Trần Ngọc Ðao
được lệnh điều tra đầy đủ chi tiết, khi trở về kinh tâu trình lại với vua rằng Nguyễn Công
Nhàn đã phạm tội vu cáo; Nhàn bị trị tội nặng và Nguyễn Công Trứ lại được bổ nhiệm
chức Chủ Sự ở Bộ Hình rồi lại Án Sát Quảng Ngãi, kế đến Thự Phủ Thừa Thiên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s