My new house

Advertisements

22 thoughts on “My new house

  1. LB qua nhà thăm Anh .

    Nhà cũ của Anh nhiều đồ quý .LB xin phép Anh mang về nhà mình cất giử 1 vài bài ,khi rổi rảnh lấy ra đọc.

    Cảm ơn Anh Wu668 nhiều.
    Chúc Anh nhiều niềm vui nha.
    LB@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s