Vô đề…

Chống gậy leo cao, rũ bụi trần

Cùng ngắm mây trời, ngắm sắc xuân

Rất muốn mà không theo nổi Phật

Bởi chốn thương trường trót vướng chân!

Copy of IMG_8071_1image-0d2e6

Advertisements