Dưới mưa…

Continue reading

Advertisements

Phố Paul Bert Hải phòng xưa

Continue reading

Advertisements

Cầu Quay – Hải Phòng

Continue reading

Advertisements

Bến Sáu Kho (Cảng Hải Phòng)

Continue reading

Advertisements

Ảnh Hải Phòng xưa

Continue reading

Advertisements

Ảnh Hải Phòng xưa

Continue reading

Advertisements